9 juni, 2016

Regler

orgschema

Då Magister Dixit i första hand är ett WOW Guild så är texten nedan baserad på vårt synsätt gällande det, det är dock bra läsning och mycket av det som står nedan gäller även för våra andra teams i andra spel. Kontentan är att vi vill ha ett väl fungerande och vuxet guild, vi tar våra spel seriöst men vi vill även hålla det på en nivå som gör att det är roligt och väl fungerande med övrigt privat och familjeliv.

Magister Dixit strävar efter ett effektivt raidande. Detta gör att vi följer de regler som finns då de finns där av en anledning.

Tekniska raidkrav finner ni på forumet.  http://magisterdixit.se/forum/

Uttagning för core team (Mythic).

  • Core Teamet tas ut efter Heroic progress slutförts, alla börjar på samma nivå

Även om detta inte är ett direkt krav så anser vi att det passar in i detta dokument. Vi officerare har avsiktligt arbetat på att få in en extra stor roster inför Legion med målet att skapa bra konkurrens mellan er raiders. När konkurrensen ökar så är vi övertygade om att våra raiders lyfter sig en extra nivå och presterar bättre.

Vi vill vara extra tydliga med att alla raiders börjar på samma nivå vid Legion launch, alltså alla blir trials. Att ni blir trials vid launch har inte att göra med att ni presterat dåligt tidigare (om ni raidade med oss förr), men vi vill ge samtliga av våra raiders en ärlig chans att visa hur bra de kan prestera. Med detta vill vi även betona att det går inte att leva på tidigare meriter, utan det är upp till er att bevisa att ni förtjänar en spot i core teamet.

Uttagningen baseras på en kombination av hur bra ni rankar, er attityd under raids, samt hur bra ni hanterar mechanics och taktiker.

Beteende
Vi vill ha ett bra klimat i guilden, och förväntar oss att alla beter sig på ett respekfullt sätt. Det är självklart tillåtet att skämta med varandra, men uppenbar mobbing eller annan kränkande behandling hör inte hemma här.

Under raids förväntas raiders komma med en positiv och optimistik inställning. Att gnälla och sucka hjälper ingen och riskerar att skapa ett orosmoment i raiden.

Vi planerar att vara extra hårda med att folk signar upp och kommer till raids i tid. Vi kommer inte acceptera tentative signups utan anledningar (dessa meddelas åtminstone en vecka i förväg). Samma sak gäller att komma i tid till raids och att vara tillbaka i tid när vår paus i mitten av raiden slutar. När detta missköts kommer det noteras, och vid upprepat missbruk demotas ni till trials i ett par veckor.

Det är självklart så att man kan ha otur att bussen eller liknande är försenad så man blir fördröjd, och detta är helt okej, men om vi märker att det är något som sätts i system så kommer även detta noteras.

Ansvar
I Legion gör vi stora förändringar för att få en bättre och stabilare progress. Detta innebär att vi officerare utför fler uppgifter och planering än tidigare för att koordinera raider och ta fram taktiker inför raids.

Det kräver även att ni som raiders läser taktikposter och annat som publiceras på vårt forum. Det är inte acceptabelt att komma till en raid utan att ha koll på bossar som vi ska möta. Info om strukturen för taktikposter i Legion finns på forumet som:
Mythic Raiding->Taktikposter i Legion

Flexibilitet
Vi förväntar oss att våra raiders är flexibla och öppna till att växla spec om bossfighten kräver det. Detta kommer främst vara viktigt under vår Mythic progress, men det skulle även kunna behövas under heroic progress. När mythic progress inleds kommer vi kräva att ni kan er valda offspec på en acceptabel nivå; ni behöver alltså inte vara lika bra på den som er mainspec, men ni ska ha bra koll även på offspeccen.

Vi vill även betona vikten av att vi är ett team, och även om ni personligen får en DPS-ökning av en viss spec så kan vi kräva att ni går en annan spec om det krävs för att klara av fighten. Detta skulle kunna vara om fighten kräver specifika uppgifter som bara vissa specs kan utföra, eller att balansen mellan melee och ranged inte funkar för fighten.

Även om vi vill att våra raiders ska vara flexibla så innebär inte det att vi tillåter att ni rerollar klass i mitten av progress, detta sker enbart om vi aktivt efterfrågar att någon växlar klass. Det kan vara okej att växla main karaktär mellan tier, men detta måste först diskuteras med oss officerare i så fall, där en enskild officerare inte tar ett sådant beslut, utan något som vi måste vara eniga om först.

Ex. wow rekrytering.
rek